Zakres usług budowlanych

 • Zarządzanie kontraktami budowlanymi;
 • Pełnienie funkcji kierownika kontraktu;
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy;
 • Pełnienie funkcji kierownika robót;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Odbiory techniczne domów, mieszkań i lokali usługowych od dewelopera;
 • Przeglądy okresowe budynków;
 • Wykonywanie kosztorysów budowlanych;
 • Analiza i optymalizacja projektów architektoniczno-budowlanych;
 • Optymalizacja kosztów budowy;
 • Pomiary termowizyjne;
 • Pomiary wilgotności przegród budowlanych;
 • Opracowywanie projektów budowlanych robót rozbiórkowych;
 • Realizacja inwestycji budowlanych;